Česko a Evropa řeší klima (2/4)


ČT 2, 24.11.2022, 19:20


Popis:
Na cestě k nízkoemisní budoucnosti. Inspirativní projekty měst, krajů a firem, které snižují emise skleníkových plynů a pomáhají se přizpůsobit dopadům klimatických změn. Připravili M. Žák a D. Tichý VPS: 2 24 11 19 20 - HD


Reklama