Interview :24


STV 24, 04.04.2024, 17:30


Popis:
Interview :24 reaguje na aktuálne alebo nadčasové témy rezonujúce vo verejnom priestore, v politike, na sociálnych sieťach, v médiách. Približuje zaujímavých hostí, osobnosti, ich myšlienky, život. Relevantní respondenti tiež môžu hovoriť o najrôznejších spoločensko-politických otázkach. (Premiéra) *vhodné pre všetkých

Dĺžka: 28 min.
Krajina: Slovenská republika
Rok výroby: 2024

Reklama