Počasie


STV 24, 14.02.2024, 20:10


Popis:
(Premiéra) *vhodné pre všetkých

Dĺžka: 7 min.
Krajina: Slovenská republika
Rok výroby: 2024

Reklama