Renovovat, nebo přestavět?


Spektrum Home, 13.02.2024, 11:30


Popis:
Dána jsou dvě soutěžící družstva, která se snaží tutéž rodinu přesvědčit o tom, že pokud chce mít doma víc prostoru, víc pohodlí a nižší účet za energie, musí si vybrat jejich řešení.Tým, který doporučuje renovaci, zastává názor, že dosavadní byt je třeba pouze pozměnit, zatímco družstvo přísahající na přestavbu navrhuje všechno zbourat a postavit znovu. Oba týmy se pohybují na ostří nože, neboť mají za úkol splnit požadavky klientů a nepřekročit stanovený rozpočet, přičemž se snaží vymyslet přesvědčivý plán, který povede k vytvoření zdravého, pohodlného a efektivně fungujícího domova.Obě zvolená řešení posuzuje porota složená z odborníků, která hodnotí styl, udržitelnost a výši nákladů. Ale konečné slovo má pokaždé rodina, která bude v bytě bydlet – pro co se rozhodne: pro renovaci, nebo pro přestavbu?

Originálny názov: Renovate Or Rebuild

Reklama